Zaman kaybetmeyin, Dask Deprem Sigortası için en uygun fiyat teklifini ücretsiz alın.

Dask Zorunlu Deprem Sigortası Teklifi

Zorunlu Deprem Sigortası Dask ile doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Poliçenizde belirtilmiş limitler ve teminatlar dahilinde , zararlar nakit olarak karşılar.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında depremin tetiklediği diğer doğal afetlerden dolayı ortaya çıkan maddi hasarlar da telafi edilmektedir. Deprem nedeniyle meydana gelen tsunami, yer kayması ve yangın gibi felaketler nedeniyle binalarda meydana gelen hasar, Zorunlu Deprem Sigortası tarafından karşılanır. DASK tarafından düzenlenen poliçelerin, azami teminat miktarları 190 Bin TL ile sınırlıdır. 190 bin TL üzeri zararların temini için özel konut sigortaları devreye girmektedir.

En uygun Zorunlu Deprem Sigortası Teklifi

En kapsamlı ve tek cümlelik bir tanımla başlamak gerekirse; Zorunlu Deprem Sigortası yerel yönetimler kanunu çerçevesinde, „belediye” faaliyet sınırları içinde kalan bölgelerdeki binaları kapsıyor.

Binaların nitelikleri hakkında detaylı tanımlamalar ise ilgili yasa maddelerinde şu şekilde yer alıyor;

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca,

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi gayrimenkuller üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız kısımlar,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, ofis, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız kısımlar,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan binalar veya verilen kredi ile yapılan binalar & meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki şartları sağlamak kaydıyla, aşağıda tanımlanan yapılar için de geçerlidir;